Privacybeleid & Privacyverklaring Impro Techniek bv

In de hiernavolgende tekst leest u het privacybeleid en de privacyverklaring van ImPro Techniek bv. Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. ImPro Techniek bv respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacy statement is van toepassing op (aanstaande) klanten, medewerkers en leveranciers van ImProTechniek bv.

Privacybeleid

ImPro Techniek verzamelt persoonsgegevens voor het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, voor de verwerking van sollicitaties en voor het uitlezen van bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker. Doel van de verwerking: Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor: Om goederen en diensten bij u te leveren; Om u te bellen voor het voor overleg om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren; U te informeren over wijziging van onze diensten en producten; Het verzenden van onze nieuwsbrief aan klanten; Het afhandelen van uw betaling; U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. ImPro Techniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven. Beveiliging: Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. ImPro Techniek bedrijf heeft passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen. Derden: De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw emailadres niet aan derden verstrekt. Hoe lang bewaart ImPro Techniek persoonsgegevens? ImPro Techniek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van haar doelen. In sommige gevallen is ImPro Techniek gehouden persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert of anonimiseert ImPro Techniek de persoonsgegevens uit haar systemen. Welke rechten hebben betrokkenen? ImPro Techniek respecteert de rechten van betrokkenen ten aanzien van hun persoonsgegevens. Sommige rechten kunnen altijd worden uitgeoefend; andere slechts onder bepaalde voorwaarden. ImPro Techniek kan bijvoorbeeld het verzoek van betrokkenen om hun persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als er een wettelijk verplichting bestaat om die persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen:

• Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
• Inzage in persoonsgegevens;
• Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
• Verwijdering van persoonsgegevens als ImPro Techniek deze niet langer nodig heeft;
• Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van ImPro Techniek of een andere verwerking verantwoordelijke, als betrokkenen zwaarwegende redenen hiervoor hebben;
• Beperking van de verwerking van persoonsgegevens in bij wet bepaalde gevallen;
• Gegevensoverdracht van eigen persoonsgegevens die aan ImPro Techniek zijn verstrekt in bij wet bepaalde gevallen;
• Klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door ImPro Techniek bij de nationale toezichthoudende autoriteit. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. ImPro Techniek kan hiervoor aan betrokkenen vragen zich nader te identificeren. Betrokkenen kunnen contact opnemen met ImPro Techniek. Ook met betrekking tot klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met ImPro Techniek. Hoe beveiligt ImPro Techniek persoonsgegevens? ImPro Techniek treft passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen. ImPro Techniek heeft in haar systemen geborgd dat niet iedereen binnen haar organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot ImPro Techniek medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Geautomatiseerde besluitvorming ImPro Techniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Voor vragen naar aanleiding van dit privacy statement kunnen betrokkenen zich wenden tot ImPro Techniek in Maarssen, te bereiken via de contactgegevens onderaan deze verklaring. Melding (mogelijke) inbreuk op de beveiliging? Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ImPro Techniek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ImPro Techniek op. PRIVACYVERKLARING WEBSITE ImPro Techniek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ImPro Techniek en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ImPro Techniek verstrekt. ImPro Techniek kan de volgende persoonsgegevens verwerken: • Uw voor- en achternaam • Uw adresgegevens • Uw telefoonnummer • Uw e-mailadres • Uw IP-adres Waarom ImPro Techniek gegevens nodig heeft: ImPro Techniek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ImPro Techniek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit technische dienstverlening. Hoe lang ImPro Techniek gegevens bewaart: ImPro Techniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Delen met andere: ImPro Techniek verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@improtechniek.nl. ImPro Techniek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Beveiligen: ImPro Techniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookiebeleid: Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Cookies van Google: Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, specifiek Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die GA verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

De website van ImPro Techniek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ImPro Techniek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ImPro Techniek

Bastiaan van der Mooren en Jeroen van Haren
ImPro Techniek bv
Proostwetering 20-s
3543 AE Utrecht
Telefoon: +31 (0)85 800 0299
E-mailadres: info@improtechniek.nl
Website: www.improtechniek.nl

Wijziging privacybeleid en privacyverklaring: ImPro Techniek kan dit privacy statement aanpassen. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 21 april 2023