ImPro Techniek is een jong en dynamisch bedrijf met veel ervaring in de installatietechniek. Wij staan voor improvement (verbetering) en professionaliteit. Met onze flexibiliteit en improvisatie leveren wij maatwerk.

Uit deze drie woorden is ImPro Techniek ontstaan. De kleur groen in onze naam, komt voort uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om techniek op een duurzame manier toe te passen.

Op dit moment en zeker in de nabije toekomst krijgen we te maken met ingrijpende veranderingen. Hierbij te denken aan:

  • Energietransitie
  • BENG
  • Energie labels
  • Technische ontwikkeling
  • Grote tekorten aan goed opgeleid personeel
  • De wil en het besef om te verduurzamen.

Met de bovenstaande onderwerpen hebben wij de nodige ervaring. Wij kunnen u hierin advies en ondersteuning geven. Ons streven is om een bijdrage te leveren aan het ontwerp en de realisatie van “installatietechniek voor een duurzame toekomst”

Om u in het hele bouwproces te kunnen ondersteunen voor de installatietechniek zijn Bastiaan van der Mooren en Jeroen van Haren samen ImPro Techniek gestart.

Jeroen van Haren is samen met Bastiaan mede-eigenaar van ImPro Techniek. Hij is kostendeskundige en doet de planontwikkeling. Hij maakt de schetsontwerpen en de aanbiedingen naar de klant. Ook geeft hij bij lopende klussen ondersteuning bij inkoop en meer- en minderwerktrajecten.

Door zijn jarenlange ervaring in het voortraject is hij doortastend, weet hij wat marktconform is en kan hij in een zeer vroeg stadium de lijnen uitzetten.

Bastiaan van der Mooren is mede-eigenaar van ImPro Techniek. Hij is zeer bedreven in de voorbereidingsfase waar het ontwerp wordt gemaakt en uiteindelijk het uitvoeringsontwerp.

Hij is ook verantwoordelijk voor het management en begeleiding van projecten in de uitvoeringfase. Tevens stuurt hij het uitvoeringsteam aan. Dit alles wordt door Bastiaan verwerkt in een planning en bewaakt. Hierdoor weet u altijd waar u aan toe bent tijdens de voorbereiding en realisatie.

De overlap van de werkzaamheden ligt in het ontwerptraject. Dit traject doorlopen wij samen. Doordat hier van verschillende invalshoeken naar gekeken wordt, kan direct ingespeeld worden op verbeteringen en kan maatwerk geleverd worden. Een goed ontwerp geeft voordeel in alle fases van het project.